Väetisekülvik ZA-M profiS

AMAZONE väetisekülviku ZA-M profiS tähtsamateks lisafunktsioonideks on täpne kaalumine ja sõidukiirusest sõltuv väljakülviku reguleerimine, mis teostatakse pardakompuutri AMATRON+ abiga. Kaaluseade annab külvi teostajale pidevat teavet juba väljakülvatud- ja veel külvikus oleva külvise koguse kohta. Väljakülvi täpne juhtimine tagab ühtlase külvise jaotuvuse.
Külvisekasti põhimaht on 1500 liitrit, mida kõrgenduste lisamisega on võimalik suurendada 3000 liitrini.
ZA-M profiS on varustatud ”Tronic” paketiga, st. elektrooniline kiirusetundlik külvisekoguse reguleerimine koos AMATRON+ puldiga. Soovi korral saab külviku ka “Comfort”paketiga (hüdraulikafunktsioonide juhtimine) või “Hydro” paketiga (hüdraulilised ajamid külviketastele ja segamisvõllile).
Saadaval ka tehasepoolselt kõrgendusega varustatud versioonid (ZA-M 2000 profiS; -2500 profiS; 3000 profiS).

KÜLVIKETTAD

Pööratavate labadega OM–külvikettad tagavad eriti täpse külvipildi. Väljakülvikettad on varustatud hästiloetavate skaaladega, labade asendit saab muuta kiirelt ja tööriistu kasutamata. Hilise väetisekülvi teostamiseks kallutatakse väljakülvilabade otsad üles, muutes sellega väetise lennutrajektoori. Ketaste väike pöörlemiskiirus võimaldab vaoshoitud kiirendamise, mis ei lõhu väetisegraanuleid. Omnia-Set külvipildi madalad küljed muudavad minimaalseks tuule- ja väetisekvaliteedi mõju külviühtlusele. Omnia-Set-väljakülvikettad OM on valmistatud roostevabast materjalist. Külvikud ZA-M 900; 1200 ja 1500 on komplekteeritavad ketastega OM 10-16, OM 18-24 ja OM 24-36 (kõvasulamkattega).

SBS- Soft Ballistic System

Mineraalväetisega tuleb eriti hellalt ümber käia, et seda saaks jaotada täpselt, üle terve töölaiuse, kõikidele taimedele. Väetist, mis purustatakse juba külvikus ei ole enam võimalik täpselt külvata. Väetist säästev AMAZONE Soft Ballistic System on integreeritud kõikidesse ZA-M väetisekülvikutesse. Segamissüsteem, doseerimiselemendid ja külvikettad on optimaalselt sobitatud üksteisega. See hoiab väetist ja tagab saagikuse.

SEGAMISSÜSTEEM

Segamisseadmed tagavad eriti ühtlase väetisevoolu. Ümarad, aeglaselt pöörlevad (196 p/min) spiraalse kujuga segajad juhivad väetise ilma seda vigastamata ühtlaselt väljumisavani. Roostevabast materjalist lehtrite sügavale alla ulatuvad otsad minimeerivad jääkkoguseid.

TOPELTLEHTRID

Hoolimata madalast laadimiskõrgusest on optimaalse kujuga mahuti topeltlehtritel piisavalt püstised seinad. Sellega tagatakse ühtlane, tõrgeteta pealevoolamine ka nõlvadel ja jääkkogused viiakse miinimumini. Kaksiklehter võimaldab ka pidevalt väljakülvi kontrollida. Peened kaitsesõelad hoiavad ära ummistustest tulenevad tõrked, puhastamiseks on need lihtsalt kallutatavad ja püstasendisse lukustatavad.

KÜLVINORM

Väljakülvinormi seadmine toimub külviku tagaküljel asuvate siibrite vahendusel ja astmevabalt. Suured skaalad on toodud kasutajasõbralikule kõrgusele ja asetsevad väljaspool traktorirataste ja külviketaste mustamispiirkonda.

TOPELTSIIBRITE SÜSTEEM

AMAZONE topeltsiibrite süsteem tagab kõrgeima ohutuse. Hüdraulilised sulgemissiibrid võimaldavad täpset (punktuaalset) avamist ja sulgemist põllu otstes, samuti ka ühepoolset külvi. Traktoritele, milledel vaid üks hüdroväljavõte pakutakse hüdraulilist jagamislülitust.

SAFETY-SET

AMAZONE ZA-M profiS koos uue ohutuspaketiga Safety-Set pakub rohkem kindlust. Haakeriistad ühendatuna kiiresti liikuvate traktoritega peavad liikluses olema silmatorkavalt tähistatud. AMAZONE ühendas karmid ohutustehnilised nõudmised uude disaini. Suuremõõtmelised hoiatusmärgised ja sobivas suuruses tuled tagavad vajaliku kaasliiklejatepoolse tähelepanu. Masinat ümbritsev kaitseraud tagab tööohutuse ja vastab euroopas kehtestatud ohutusnõuetele (EN 14017). Lisatud on porikaitse ja redel, mis kergendab juurdepääsu külvisekastile.

KAALUSEADE

Parallelogrammhaakega raam on varustatud tundliku kaaluseadmega võimaldades suurt täpsust iga vähemagi kaalumuutuse fikseerimisel ja seda minimaalse häälestuskoormusega. Voolavustesti pole enam tarvis teha. ProfiS taseme külvikud on seeriaviisiliselt varustatud paketida Tronic ning juhtterminaliga AMATRON+. Valikvarustusena pakutakse paketti Comfort (kõikide hüdraulikafunktsioonide juhtimine terminalist) ning paketti Hydro (hüdrauliline segamisvõlli ja külviketaste käivitamine).

TRONIC PAKETT (alates ZA-M 1200)

Mehaanilise või hüdraulilise külviorganite ajamiga AMAZONE ZA-M Tronic pakett võimaldab juhtimisterminali AMATRON+ vahendusel teostada liikumiskiirusest sõltuvat väljakülvi reguleerimist. Liikumiskiirusi optimaalselt muutes jääb ettevalitud väljakülvinorm samaks. Külvinormi saab lihtsa klahvilevajutusega vabalt valitud (+/-)sammudes kas ühepoolselt või kogu töölaiuse ulatudes muuta. Lisatud on Limiteri asendikontroll ja automaatne väljakülvikoguse reguleerimine äärekülvil. Tänu paljudele ühendusvõimalustele on AMATRON+ ühildatav erinevate lisaseadmetega nagu GPS-terminalid või N-andurid. AMATRON+ on tänu ülevaatlikkusele, lihtsale ja loogilisele käsitsusele ülimalt kasutajasõbralik ning kasutatav ka teiste AMAZONE masinate juhtimiseks, nagu näiteks teraviljakülvik või taimekaitseprits.

 

Teisaldusrullikud

Kiirelt paigaldatavad rullikud kergendavad väetisekülviku haakimist ja soovitud kohta paigutamist. Haakimist kiirendab veelgi teleskoopkardaani „Tele-Space“ kasutamine.

Ülespööratav kate

Mahuti kate hoiab külvimaterjali iga ilmaga kuivana. Külviku täitmiseks pööratakse kate lihtsalt üles.

 Tuled

Kindlalt paigaldatud tuled koos suurte helkivate hoiatustahvlitega tagavad vajaliku ohutuse üldkasutatavatel teedel liiklemisel.

Äärekülviseade Limiter

Limiter on uus äärekülvisüsteem, mida kasutatakse kui esimene tehnorada on poole töölaiuse kaugusel põllu äärest. Nii ääre-, kui piirikülvil juhitakse seda roostevabast terasest valmistatud seadet hüdrosilindri abil. Juhil puudub vajadus traktorist väljuda! Tööasendisse kallutatud Limiteri lamellplokk muudab väetisevoo ühe osa suunda. Sellega saavutatakse põllu äärel soovitud külvipilt. Limiteri on võimalik selleks ettenähtud juhtteel sõidusuunas ette ja tahapoole liigutada, nii saab kasutatava väetise lennutrajektoori valitud töölaiusega sobitada. Samuti on võimalik automaatne, ühepoolne külvikoguse vähendamine ääre- või servakülvil. Tavakülvil pööratakse Limiter hüdrosilindri abil üles. Limiteri saab tellida vasakpoolse või parempoolsena.
Äärekülviketas

Tavakülvilt ääre-, piirikülvile üleminekuks tuleb üks külviketastest asendada spetsiaalse Tele-Set kettaga. Sama lahendust kasutatakse juhul kui esimene tehnorada on poole töölaiuse kaugusel põllu äärest.

 Integreeritud suunamissüsteem

Integreeritud suunamissüsteem on uudne, edasiarendatud kombinatsioon äärekülviseadmest Limiter koos Trimmeriga. Külvilehviku eesosas vahelesekkuv Trimmer toimib ettepoolesuunatud liikumisega osakestele otsese piirajana. Limiter, mille toime on küljelt tahapoole, kaasatakse töösse vaid ääre- või servakülvil.

Äärekülvisirm

Juhul kui esimene tehnorada asub vahetult põllu serval, tuleb äärekülvi teostamiseks sulgeda väljakülviseadme üks pool ja lisada äärekülvisirm. Mõlemapoolsena kasutatav äärekülvisirm on hüdrauliliselt lülitatav. Odavamat, käsitsi tööasendisse seatavat äärekülvisirmi saab kasutada siis kui põllu serv jääb sõidusuunast vasakule poole.

Control pakett (kõigile mudelitele)

Mehaanilise ketastekäivitusega ZA-M väetisekülvikutele pakutav varustuspakett Control võimaldab juhtimisterminali AMADOS+ abil teostada liikumiskiirusest sõltuvat väljakülvi reguleerimist. Ettevalitud väljakülvikogus jääb liikumiskiiruse muutudes samaks. Külvinormi saab töö käigus 10%-liste sammudena nii kasvavalt kui kahanevalt ja nii ühe kui mõlemapoolselt muuta. Lisaks lihtsustub märgatavalt masina kalibreerimine.

Tronic pakett (alates ZA-M 1200)

Mehaanilise või hüdraulilise külviorganite ajamiga AMAZONE ZA-M Tronic pakett võimaldab juhtimisterminali AMATRON+ vahendusel teostada liikumiskiirusest sõltuvat väljakülvi reguleerimist. Liikumiskiirusi optimaalselt muutes jääb ettevalitud väljakülvinorm samaks. Külvinormi saab lihtsa klahvilevajutusega vabalt valitud (+/-)sammudes kas ühepoolselt või kogu töölaiuse ulatudes muuta. Lisatud on Limiteri asendikontroll ja automaatne väljakülvikoguse reguleerimine äärekülvil. Tänu paljudele ühendusvõimalustele on AMATRON+ ühildatav erinevate lisaseadmetega nagu GPS-terminalid või N-andurid. AMATRON+ on tänu ülevaatlikkusele, lihtsale ja loogilisele käsitsusele ülimalt kasutajasõbralik ning kasutatav ka teiste AMAZONE masinate juhtimiseks, nagu näiteks teraviljakülvik või taimekaitseprits.

Comfort pakett (alates ZA-M 1500)

Varustuspaketti Comfort on ühendatud kõik AMAZONE ZA-M seeria väetisekülvikute mehaaniliste väljakülviorganite ja elektrohüdraulilise juhtimise eelised. Comfort pakett sisaldab endas kõiki Tronic paketi funktsioone. Lisaks saab kõiki hüdraulilisi funktsioone nupulevajutusega üle AMATRON´i juhtida, näiteks siibrite avamine ja sulgemine, limiteri käivitamine ja kontroll (sensori vahendusel).

Hydro pakett

Varustuspakett Hydro koos hüdraulilise väljakülvisüsteemi käivitamisega annab täieliku sõltumatuse traktori mootoripööretest ja liikumiskiirusest. Sellise väljakülvisüsteemi põhieesmärk on varieeruv töölaius töötades põllu äärtes ja kiilukujulistes osades. Etteprogrammeeritud, 6 astmeline töölaiuse jaotuvus välistab liigsete ülekatetega tekkivad üle- ja alaväetamised. Lisaks saab mõlemal poolel eraldi muuta nii väljakülvi laiust kui külvinormi. Liides RS 232 võimaldab tagada ühenduvuse GPS seadmete ja Hydro-N anduritega.

 Täisautomaatsed lülitused GPS-Switch´iga

GPS-Switch on süsteem, mis võimaldab asenditäpseid masinalülitusi põllu otstes ja äärtel ning takistustest möödasõitudel. GPS varustusega juhtimisterminal salvestab esmakordsel ümber põllu sõidul selle kuju. Olenevalt põllu piirist ja kasutatava seadme parameetritest määratakse millisel põlluosal tuleb seade sisse lülitada ja kas tuleb muuta töölaiust. Süsteem töötab tehnoradadest sõltumatult tundes ära kas on tegemist juba töödeldud pinnaga või mitte. Väetisekülvikute puhul kasutatakse lisamoodulit mille ülesandeks on arvestada seda, et väetisekülvil toimub väetise viskamine külviku taha, ehk siis sisse ja väljasõitudel lülitatakse külvik tööle erinevalt. Automaatselt toimuvad lülitused vähendavad märgatavalt juhi koormust, parandades samas töö kvaliteeti. Tuntavat efekti annab see suurtel töölaiustel ja keeruka kujuga põldude korral. GPS-Switch on tänu CANBus ülesehitusele ühildatav kõigi seadmetega mille juhtterminaliks on AMATRON+.

Andurid

Online- andurite kasutamine on hetkel parim võimalus taimepõhise lämmastikuvajaduse rahuldamiseks. ASD liidese kaudu on võimalik ZA-M väetisekülvikuid ühildada kõikide turulolevate Online-anduritega. Arvestatud väetisekogused võetakse juhtimisterminali poolt koheselt kasutusele. Dokumenteerimiseks näidatakse ära tegelik väljakülvatud väetisekogus.